Stack #2645950

Question Answer
Mis on riigieelarve? Riigi rahaline plaan
Kes koostab riigi tulude ja kulude algse projekti? Valitsus
Kuidas nimetatakse Eelarve perioodi? Rahandusaasta
Mille alla kuuluvad: tulumaks, kabiemaks, aktsiisid ja sotsiaalmaks? Mittemaksuline tulu
Mis on eelarve defitsiit? Kulude uletamine
Mida jagab Euroopa liit? (Rahaline) Struktuuritoetus
Mis on Euroopa Liidu rahalise toetuse eesmark? Uhtlustada arengut
Kuidas nimetatakse kulutusi mida riik kavatseb oma ulesannete taitmiseks kulutada? Valitsemiskulutsed
Mis liikmete jaoks on riigi kulutused moeldud? Uhiskonna
Kas uhiskonna kohustus on aidata riske huvitada? Jah
Millisele inimesele antakse sotsiaaltoetust? Puudust kannatavale
Milline on tanapaeval koige levinum toetuse maksmise viis? Sotsiaalkindlustus
SHARE