Stack #2642756

Term Definition
Rahandusaasta periood Eelarve aasta algab Eestis 1.01 ning loppeb 31.12
Eelarve 2 poolt on Kuludest ja tuludest
Eelarve defitsiit Tanapaeval sage, enamus riikide eelarve on miinuses
riigiloiv Teenutasu, mida tuleb maksta mitmesuguste kodanikutehingute eest
Struktuuritoetus Euroopa Liidu fondidest jagatav raha
Valitsemiskulud Koik kulutused mida riik teeb ulesannete taitmiseks
RIIGIEELARVE 3 laadi ules on Riigivalitsemine, Uhishuviste, rahalised ulekanded
Eelarve tulu Sissetulek kujuneb leibkonnaliikmete palkadest, pensionidest ja sotsiaaltoetusteat
Kasvikud Pangas hoiuarvel oleva raha eest makstakse hoiustajale kasvikud
Aktsia Vaartpaber, mis annab valdajale oiguse saada osa ettevotte kasumist ja varast
Aktsionaar Aktsiaomanik
Deebetkaart Ostu eest maksta on voimalik siis, kui sul on piisavalt raha, et selle eest maksta
Kuidas taotleda oppelaenu Oppides ulikoolis, rakenduskorgkoolis voi kutsekoolis taiskoormusega
Millal pakuvad pangad krediitkaarti Kui sul on pusiv ja piisavalt suur sissetulek
SHARE