daty z historii

Question Answer
1789 konstytucja Stanow Zjednoczonych
14 lipca 1789 lud paryski zdobyl Bastyle
1793 sciecie na gilotynie Ludwika XVI
4 lipiec 1776 podpisanie deklaracji niepodleglosci
1772 pierwszy rozbior Rrzeczypospolitej
1793 drugi rozbior Reczypospolitej
1795 trzeci rozbior Rezczypospolitej
1814 zwolanie kongresu wiedenskiego
1815 bitwa pod Waterloo
1821 smierc Napoleona Bonapartego
1763 wynalezienie maszyny parowej
1837 powstanie elektrycznego telegrafu
1834 powstanie organizacji Mloda Europa
1836 poczatek ruchu czartystow
1848 wydanie Manifestu komunistycznego
1825 powstanie dekabrystow w Rosji
1830 rewolucja lipcowa
1848 poczatek Wiosny Ludow
1815 powstanie Wolnego Miasta Krakow
1824 utworzenie sejmu prowincjonalnego
1827 otwarcie Zakladu Narodowego im. Ossolinskiego
SHARE